OTRAIS LATVIJAS ČEMPIONĀTS ATLĒTISKAJĀ VINGROŠANĀ

(TREŠAIS POSMS- “TRĪSCĪŅA”)

        Vieta un laiks

  • Sacensības notiks gada 9. aprīlī plkst. 12.00 Saulkrastu sporta centrā, Smilšu ielā 3, Saulkrastos;
  • Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.55;
  • Dalībniekiem jāuzrāda dzimšanas datu apliecinošs dokuments.

        Sacensību vadība

  • Sacensības organizē un vada Ziemeļvidzemes atlētu savienība (turpmāk ZAS) sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju.
  • Sacensību galvenais tiesnesis: Haralds Bruņinieks;
  • Sacensību sekretārs: Andris Šalgūns;
  • Uzziņas pa tālruni +37129495904.

          Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties dalībnieki  ne jaunākie par 13 gadiem. Dalībnieki līdz 18 gadu vecumam sacensībās drīkst piedalīties tikai ar iepriekš izdrukātu, aizpildītu un parakstītu vecāku vai              aizbildņu atļauju.

          Sacensību programma

10.00 –  11.55 – dalībnieku reģistrācija;

12.00 – svinīgā atklāšana;

12.10 –  sacensības;

15.30 – dalībnieku apbalvošana.

NOLIKUMS

VINGRINĀJUMI