Maksimālā sirdsdarbības ātruma aprēķināšana

[…]

[...]