Biedrība “Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA) ir mūsdienīga, sabiedriska organizācija tautas sportam un tautas veselībai.

LTSA dibināta 1991. gada 20.jūnijā. LTSA galvenie mērķi ir radīt nepieciešamos apstākļus tautas sporta attīstībai Latvijā un rast iespējas katram iedzīvotājam nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, jo regulāras fiziskās aktivitātes ir efektīvākais un ekonomiskākais dažādu slimību profilakses veids. LTSA regulāri organizē sporta pasākumus tā, lai tie būtu pieejami ikvienam, sniegtu dalībniekiem gandarījumu un pozitīvas emocijas, kā arī veicinātu izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienas dzīvē. LTSA mērķis ir arī veicināt vienotas, visiem pieņemamas tautas sporta attīstības un koordinācijas sistēmas izveidošanu valstī. Tautas sports norūda pret ikdienas nastu, dod atslodzi apstākļiem, kas ietekmē cilvēka psihi un ir svarīgs priekšnoteikums veselības profilaksei. Darbs, sadzīve un atpūta ir trīs savā starpā cieši saistītas dzīves sastāvdaļas.

LTSA organizē slimību profilaksi un veselību veicinošus tautas sporta pasākumus, kuros galvenie dalībnieki ir Latvijas iedzīvotāji, kas nenodarbojas ar profesionālo sportu (Latvijas reģionālos Ģimeņu Sporta festivālus, ikgadējos Ziemas čempionātus dažādos sporta veidos, masu nūjošanas pasākumus un apmācības seminārus, dažādus čempionātus, sacensības u.c.). LTSA arī dod iespēju neprofesionāliem sportistiem piedalīties pasaules čempionātos dažādos sporta veidos, Eiropas strādājošo sporta spēlēs un dažādos turnīros.

Latvijā ir vairākas institūcijas un organizācijas, kuru darbības lauks zināmā mērā pieskaras tautas sportam, bet LTSA ir vienīgā organizācija, kurai tautas sports un izglītošana ir darbības pamatā.

LTSA ir valsts atzīta sporta organizācija, kurai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu tautas sportā Latvijā. LTSA no 1995.gada ir atļauja saņemt ziedojumus un no 2005.gada tai ir sabiedriska labuma organizācijas statuss.