Aizliegto vielu un metožu saraksts

Nacionālās antidopinga organizācijas mājas lapa

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Vai aizliegts lietot noteiktas vielas ir tikai sacensību laikā?

Aizliegto vielu un metožu sarakstā ir gan tādas vielas un metodes, kuras uzskatāmas par dopingu un ir aizliegtas kā sacensību laikā, tā ārpus sacensībām, gan arī tādas vielas un metodes, kuras ir aizliegtas tikai sacensību laikā. Jāņem vērā, ka vielas pēc to lietošanas no organisma neizvadās/neizdalās uzreiz (dažādu vielu izvadīšanās laiki ir atšķirīgi), tāpēc jāuzmanās arī ar ārpussacensību laikā atļauto vielu lietošanu pirms sacensībām. Īpaši tas attiecināms uz, piemēram, marihuānu, kuras lietošana antidopinga noteikumu izpratnē ir sodāma tikai sacensību laikā (savukārt narkotisko vielu regulējošo noteikumu izpratnē – aizliegta jebkurā laikā un ikvienam, ne tikai sportistiem) – ir zināms, ka kanabinoīdi organismā saglabājas ilgstoši un arī lietoti krietnu laiku pirms sacensībām var būt atrodami paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa sacensību laikā.

Kuri uztura bagātinātāji satur sportā aizliegtās vielas un kuri uztura bagātinātāji ir droši lietošanai?

Patlaban nav drošas metodes, kā noteikt, vai uztura bagātinātājs ir vai nav piesārņots. Saskaņā ar pētījumiem, apmēram 10 līdz 15 procentu uztura bagātinātāju ir piesārņoti – tajos tiek pievienotas sportā aizliegtas vielas, kuras netiek norādītas sastāvdaļu sarakstā. Līdz ar to aicinām izvērtēt, vai uztura bagātinātāju lietošana Jums vispār ir nepieciešama, kā arī iegādāties tos tikai no licencētiem piegādātājiem, nevis nezināmas izcelsmes produktus internetā, sporta zālē no nesertificētiem izplatītājiem u.tml.

Vai jebkurš aptiekā nopērkams medikaments ir drošs lietošanai sportistiem?

Nē, jo virkne medikamentu – tostarp arī bezrecepšu zāles – satur sportā aizliegtās vielas. Ja esat sportists, noteikti pārbaudiet medikamentu sastāvu pirms to lietošanas. Ja rodas šaubas par to, vai medikamenta sastāvā esošās vielas ir vai nav aizliegto vielu sarakstā, aicinām Jūs sazināties ar Antidopinga nodaļu (saite uz: http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/kontakti/).

No kādu medikamentu lietošanas būtu īpaši jāuzmanās?

Sabiedrībā populāri un sportā aizliegti ir virkne medikamenti, tostarp: visu laiku aizliegti – meldonium (Mildronāts), diurētiski līdzekļi, astmas preperāti atkarībā no lietošanas veida un lietošanas devas; tikai sacensību laikā aizliegti – pretsaaukstēšanās līdzekļi ar pseidoefedrīnu atkarībā no lietošanas devas (piemēra, Theraflu). Pirms jebkura medikamenta lietošanas aicinām iepazīties ar spēkā esošo aizliegto vielu un metožu sarakstu, kā arī jautājumu gadījumā sazināties ar Antidopinga nodaļu (saite uz: http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/kontakti/).

Vai antidopinga noteikumi attiecas tikai uz profesionālajiem sportistiem?

Saskaņā ar Sporta likumā noteikto, sportists ir fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās, nešķirojot, vai sportists ir profesionālis (saņem atlīdzību par gatavošanos un piedalīšanos sacensībās uz līguma pamata) vai t.s. “amatieris”. Dopinga vielu vai metožu lietošana ir pretrunā ar godīgas sacensības principu jebkurā līmenī, turklāt nepamatota dopinga vielu un metožu lietošana var būt bīstama veselībai. Tāpēc antidopinga noteikumi attiecas uz visiem sportistiem, tostarp tiem, kas sevi uzskata par amatieriem.

Vai ir kāda vecuma robeža, no kuras vai līdz kurai personai var tikt veikta dopinga kontrole?

Nē, šādi vecuma ierobežojumi nepastāv. Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sportists jebkurā vecumā, jo antidopinga noteikumi tāpat kā visi citi noteikumi sportā ir jāievēro visiem vienādi. Nepilngadīgiem sportistiem uz dopinga kontroli līdzi jāpieaicina pilngadīgs sportista pārstāvis.

Kurš man var veikt dopinga kontroli?

Dopinga kontroli var veikt virkne organizāciju, tostarp, nacionālā antidopinga organizācija (Latvijā – VSMC Antidopinga nodaļa), sporta veida starptautiskā federācija vai šo organizāciju uzdevumā kāda no privātajām dopinga kontroles organizācijām (piemēram, IDTM (International Doping Tests and Management), PWC GmbH, Clearidium, SmartTest vai cita). Tiesības ievākt paraugu no sportista apliecina oficiāla dokumentācija, kam jābūt paraugu savākšanas personāla rīcībā.

Vai atbildīgs par aizliegtas vielas saturoša medikamenta izrakstīšanu sportistam ir viņa ārsts?

Ārsta pienākums ir būt informētam par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas aizliegto vielu un metožu sarakstā, kā arī ārstam (tāpat kā jebkurai citai personai sportista palīgpersonālā) var tikt piespriestas sankcijas par līdzdalību dopinga pārkāpumā. Vienlaikus atgādinām un īpaši uzsveram, ka katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegta viela.

Ko darīt, ja man ir nepieciešams lietot aizliegto vielu vai metodi ārstēšanās nolūkos?

Ārstēšanās nolūkos sportistam ir pieļaujams lietot medikamentus, kas satur dopinga vielas, iepriekš saņemot Terapeitiskās lietošanas atļauju. Plašāka informācija par to, kādi ir kritēriji terapeitiskās lietošanas atļaujas piešķiršanai un kā tai pieteikties, pieejama Antidopinga nodaļas mājas lapā (saite uz: http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/terapeitiskas-lietosanas-atlaujas-tue/).

***

Lai aizstāvētu un veicinātu tīru un godīgu sportu, pasaulē ir izveidoti vienoti noteikumi cīņai pret dopingu. Katra sportista un trenera pienākums zināt un ieverot šos noteikumus.

Antidopinga noteikumi ir aprakstīti Pasaules Antidopinga kodeksā (turpmāk – Kodekss). Kodeksu papildina astoņi starptautiskie standarti, kuru nolūks ir saskaņot Antidopinga organizāciju rīcību, kuras atbild par konkrētām antidopinga programmas tehniskajām un darbības daļām.

 1. Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskais standarts.
 2. Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts.
 3. Laboratoriju starptautiskais standarts.
 4. Starptautiskais privātuma un personas datu aizsardzības standarts.
 5. Aizliegto vielu saraksts.
 6. Parakstītāju starptautiskais kodeksa ievērošanas standarts.
 7. Starptautiskais izglītības standarts.
 8. Rezultātu pārvaldības starptautiskais standarts.

 

Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti pieejami Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: https://www.antidopings.gov.lv/lv/normativie-akti-un-starptautiskie-dokumenti

 

ANTIDOPINGA PROGRAMMU NOLŪKS IR…

 • Saglabāt sporta patieso vērtību – sportisko garu.
 • Aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sportā, kurā netiek lietots dopings, veicināt sportistu veselību, godīgumu un vienlīdzību.

 

 

KAS IR DOPINGS?

Dopings tiek definēts kā  viens vai vairāki Pasaules Antidopinga kodeksā norādītie antidopinga noteikumu pārkāpumi.

 1. Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa;
 2. Sportists lietojis vai mēģinājis lietot aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi;
 3. Izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu;
 4. Informācijas nesniegšana par sportista atrašanās vietu;
 5. Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem;
 6. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes glabāšana;
 7. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums;
 8. Aizliegta vielas ievadīšana un ievadīšanas mēģinājums vai metodes lietošana vai lietošanas mēģinājums;
 9. Līdzdalība (mudināšana, atbalstīšana, plānošana, slēpšana vai cita veida tīša līdzdalība kāda antidopinga noteikuma pārkāpumā);
 10. Aizliegta biedrošanās
  1. Sportistam vai citai personai (organizācijai vai struktūrai) ir jāpārliecinās, ka viņš profesionāli vai saistībā ar sportu nebiedrojas ar diskvalificētu personu.
 11. Draudēšana, iebiedēšana vai ziņotāja ietekmēšana.
  1. Sportista vai citas personas darbības ar mērķi atrunāt no ziņošanas iestādēm vai represijas šādas ziņošanas dēļ

Visi dokumenti ir pieejami Pasaules Antidopinga aģentūras (World Anti-Doping Agency – WADA) mājaslapā www.wada-ama.org , savukārt tulkojumus latviski pieejams Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā https://antidopings.gov.lv/antidopings/normativie-akti-un-starptautiskie-dokumenti

 

SPORTISTU ATBILDĪBA UN STINGRAS ATBILDĪBAS PRINCIPS

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Stingras atbildības princips, nosaka, ka katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegta viela. Sportists informē savu ārstniecības personu, par to, ka viņam nedrīkst nozīmēt sportā aizliegtās vielas un pielietot aizliegtas metodes, ja nav izsniegta Terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA).  Sportista pienākums sadarboties ar antidopinga organizācijām, lai palīdzētu atklāt un izmeklēt antidopinga noteikumu pārkāpumu.

 

TERAPEITISKĀS LIETOŠANAS ATĻAUJA (TLA/TUE)

Ja sportistam nepieciešams lietot aizliegto vielu no aizliegto vielu sarakstā. Ārstēšanās nolūkos sportistam ir pieļaujams lietot medikamentus, kas satur sportā aizliegtās vielas, iepriekš saņemot Terapeitiskās lietošanas atļauju (turpmāk – TLA). Latvijas sportistiem TLA atļaujas piešķir Latvijas Antidopinga birojs,  starptautiskā līmeņa sportistiem to piešķir starptautiskajā federācijā (tur arī piesakoties). Plašāka informācija par to, kādi ir kritēriji TLA piešķiršanai un kā tai pieteikties, pieejama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā  https://antidopings.gov.lv/terapeitiskas-lietosanas-atlaujas-tla

 

KĀPĒC DOPINGS IR AIZLIEGTS?

Ētiskie apsvērumi

 • Antidopinga noteikumi ir tieši tādi paši, kā jebkuri noteikumi sportā, lai nodrošinātu godīgu, taisnīgu sacensību norisi un vienlīdzīgo konkurenci starp visiem sportistiem.

Medicīniskie apsvērumi

 • Medicīnisko preparātu un dopinga vielu lietošana var būt bīstama sportista veselībai, ar dažādām nopietnām blakusparādībām.

 

KURŠ TIEK PAKĻAUTS DOPINGA KONTROLEI?

Jebkura fiziska persona, kura nodarbojas ar sportu un piedalās visu veidu individuālās vai organizētās aktivitātēs fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās. Atlase uz dopinga kontroli var būt nejauša, balstīta uz noteiktiem kritērijiem vai mērķtiecīga.

 

Ja sportists nodarbojies ar sportu un piedalās sporta federācijas rīkotas sacensībās sportistam jāzina un jāievēro antidopinga noteikumi un antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā sportistam var tikt piemērotas Kodeksa noteiktās soda sankcijas.

 

KĀ RIKOTIES DOPIGA KONTROLES LAIKĀ?

Antidopinga organizācija, kas ir pilnvarota veikt dopinga kontroli (piemēram, Latvijas Antidopinga birojs, sporta veida starptautiskā federācija, neatkarīga dopinga kontroles organizācija, piemēram IDTM, Claridium, ITA u.c.), ir tiesības veikt dopinga kontroli jebkurā laikā gan sacensībās, gan ārpus tām.

Dopinga kontrolierim un kontrolei pieaicinātajiem asistentiem ir jāuzrāda oficiāla dokumentācija, apliecinot viņu tiesības ievākt paraugu, kā arī jāinformē par kontroles veidu, uz kuru tiec aicināts (urīna, asins, vai abas analīzes).

Ja pilnvarots dopinga kontrolieris ir uzaicinājis uz dopinga kontroli, sportistam nekavējoties jādodas uz dopinga kontroles telpu, ja nepieciešams var pieaicināt tulku vai sportista pārstāvi (līdz 18 gadu vecumā pārstāvjiem jāpiedalās obligāti). Informācija par izmaiņām dopinga kontroles procedūrā nepilngadīgām personām ir atrodama Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā: https://www.antidopings.gov.lv/lv/dopinga-kontroles-procedura

Ja sportists uzaicināts uz dopinga kontroli sacensību laikā, sportistam ir tiesības aizkavēties:

 • piedalīšanās apbalvošanas ceremonijā;
 • piedalīšanās preses konferencē;
 • piedalīšanās nākamajās sacensībās;
 • atsildīšanās;
 • medicīniskās palīdzības saņemšana;
 • pārstāvja un/vai tulka sameklēšana;
 • došanās pēc personu apliecinoša dokumenta;
 • citi apstākļi, kuri saskaņoti ar dopinga kontrolieri un tiks dokumentēti.

Ja sportistu uzaicina uz dopinga kontroli treniņa laikā:

 • sportistam ir tiesības pabeigt treniņu.

Svarīgi atcerēties, ka no brīža, kad sportists tiek uzaicināts uz dopinga kontroli, viņu nepārtraukti pavadīs dopinga kontroliera asistents. Uz dopinga kontroles telpu sportistam jāpaņem personas apliecinošu dokumentu.

Sportistam jāpārliecinās, ka inventārs, kuru izvēlies parauga savākšanai, ir tīrs un nebojāts, ar vienādiem identifikācijas numuriem. Sportistam ir tiesības atteikties nodot paraugu inventārā, kas neatbilst prasībām, un izvēlēties citu, saskaņojot to ar dopinga kontrolieri. Urīna parauga nodošanas laikā sportistu uzraudzīs tā paša dzimuma dopinga kontrolieris vai asistents.

Ja sportistam rodas pamatoti iebildumi par dopinga kontroles procesu, jāizsaka tos nekavējoties dopinga kontroles procesa laikā un ierakstīt dopinga kontroles anketa komentāru sadaļā. Pēc dopinga kontroles procedūras beigām, sportistam ir tiesības saņemt dopinga kontroles anketas kopiju.

Tālāk nodotie paraugi anonīmi tiks sūtīti uz kādu no Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētām laboratorijām, kur tie tiks izanalizēti un var tikt uzglabāti (10 gadu garumā), lai nepieciešamības gadījumā tos varētu atkārtoti analizēt vai izmantot pētījumiem.

 

ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKAPUMU SEKAS

Pārkāpumu sekas ietver sacensību rezultātu anulēšanu, diskvalifikācijas perioda noteikšanu, obligātu pārkāpuma publicēšanu un iespējams, naudas sodus (var noteikt sporta federācija). Gadījumā, ja dopinga kontroles paraugā atradīsies ar likuma aizliegta narkotiskā viela, sportistam var piemērot administratīvu vai kriminālu sodu lieta tiks nodota policijā. Diskvalifikācija nozīmē, ka sportists nevar piedalīties nevienas starptautiskās federācijas, nacionālo federāciju vai klubu rīkotājās jebkāda veida sacensības vai aktivitātes, kā arī iesaistīties sava kluba vai komandas treniņos un izmantot iespējas un iekārtas, kas ir saistītas ar klubu vai komandu, sīkāk informācija Latvijas Antidopinga biroja mājaslapā https://antidopings.gov.lv/news/kads-ir-statuss-diskvalifikacijas-laika

 

AKTUĀLIE INFORMATĪVIE MATERIĀLI PAR ANTIDOPINGA JAUTĀJUMIEM

https://www.antidopings.gov.lv/lv/informativs-materials

Informāciju sagatavoja Valsts sporta medicīnas centrs, Antidopinga nodaļa