Spēles notiek 8 posmos Vecāķu pludmalē, sākums plkst. 10:00.

 • 28. maijs
 • 11. jūnijs
 • 18. jūnijs – Katrīnas Kauss – Alūksnē ( nolikums pielikumā)
 • 2. jūlijs
 • 16. jūlijs
 • 30. jūlijs
 • 8. augusts
 • 20.-21.augusts- Starptautiskais turnīrs
 • 10. septembris

Vīriešu komandas:

 • grupa: līdz 40 gadiem, spēlē 2:2;
 • grupa: no 40 gadiem; -49.g., spēlē 2:2;
 • grupa: 50+ , spēlē 3:3;

Sieviešu komandas:

 • grupa: līdz 35 gadiem, spēlē 2:2;
 • grupa: no 35 gadiem, spēlē 2:2;

Jauktās komandas – vienā vecuma grupā, spēlē 2:2.

Komandas līdzdalība sacensībās jāpiesaka ne vēlāk kā vienu dienu pirms attiecīgā spēļu posma (uz piekto posmu – līdz 15. jūlija plkst. 14.00);

Dalības maksa ir 10.00  EUR  no komandas;

NOLIKUMS

PIETEIKUMS UZ PIEKTO POSMU