2017. gada no 21. līdz 25. jūnijam  notiks kārtējās Eiropas Strādājošo Sporta spēles Gentē, Beļģijā.

Sacensības notiks 24 sporta veidos.

Pieteikumu (aizpildītu pieteikuma formu) lūdzam nosūtīt uz LTSA biroju līdz 2016. gada 15. decembrim pa e-pastu ltsa@riga.lv, tālrunis 29659000, 67226215.

Apmaksu (dalības maksu)  jāpārskaita LTSA līdz 2016. gada 30.decembrim  LTSA uz kontu:  LV75HABA0551034016276, Swedbank AS,  Kods: HABALV22

21.Eiropas Strādājošo sporta spēlēs var piedalīties Latvijas Tautas sporta asociācijas biedri.

Programma un pieteikuma forma šeit 

Viesnīcu saraksts šeit