• Apmeklējot seminārus 2015. gada 6. un 7. novembrī būs iespēja iegūt nūjošanas instruktora kvalifikāciju.
  • Lai iegūtu tikai nūjošanas gida kvalifikāciju aicinām semināru apmeklēt 2015. gada 6. novembrī.
  • Nūjošanas gidi var iegūt nūjošanas instruktora kvalifikāciju apmeklējot semināru 2015. gada 7. novembrī.

 

Starptautiskās Nūjošanas Federācijas (INWA) Nūjošanas gidu (aktivitāšu vadītāju) apmācības semināra programma

Rīga, Vaļņu 32 -513, 2015.gada 6. novembrī

Lektore: Gaļina Gorbatenkova INWA Latvia- nūjošanas Valsts trenere

 

Semināra darba programma:

13.00 – 13.30  Reģistrācija/ pieredzes apmaiņa

13:30 – 15.00  Teorija:

Nūjošanas pamati (vēsture un organizācija)

Zinātniskie pierādījumi un apkopotie fakti par veselības uzlabošanu

Nūjošanas piederumi un apģērbi (nūjas un citi). Drošība

Nūjošana veselības līmenī/ treniņi/ apmācība

15:00 –            Pārtraukums

15:30 –            Tehnikas apraksts, oriģinālā nūjošanas tehnika

Nūjošanas solis 1.-10.

16:00 –            Praktiskās nodarbības (ārā)

Oriģinālā nūjošanas tehnika (1-5. solis)

Iesildīšanās/Atsildīšanās/Vingrinājumi

Nūjošanas paraugtreniņš

18:00 –            Normatīvais regulējums

18:30 –             Tests (gidiem)

18:45 –             Semināra noslēgums

GIDU SEMINĀRA PROGRAMMA UN PIETEIKUMS

 

Starptautiskās Nūjošanas Federācijas (INWA) Nūjošanas instruktoru apmācības semināra programma

Rīga, Vaļņu ielā 32 – 513, 2015.gada 7. novembrī

 

10:00 – 11:00 Nūjošanas popularizēšana/demonstrēšana, grupu veidošanas ieteikumi,

plānošana

11:00 – 13:30 Nūjošanas iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumi, praktiskās nodarbības,

Nūjošanas tehnikas apmācība – 10 soļi. 1-5 soļu atkārtojums un   6-10 soļu apmācības

metode. Individuālā videouzņemšana

13:30 – 14:00  Nūjošanas tehnikas svarīgākie aspekti. Nūjošanas tehnikas analizēšanas instrumenti.

Tipiskās kļūdas nūjošanā un to labošana

14:00 – 15.00 Pārtraukums

15:00 – 16.30   Tehnikas treniņš, Spēka vingrojumi ar nūju tūbām. Apļa treniņš (izturības un spēka

attīstīšana). Individuālā videouzņemšana

16.30 – 17.15   Videoierakstu / individuālās tehnikas analīze. Jautājumi un atbildes

17:15 – 18:00   Tests

18.00               Semināra noslēgums.

INSTRUKTORU SEMINĀRA PROGRAMMA UN PIETEIKUMS