31. jūlijā Smārdes stadionā norisināsies Smārdes sporta svētki 2021.

SACENSĪBU NOLIKUMS

Vairāk informācijas: https://www.brivsolis.lv/

Smārdes Sporta svētku 2021 organizators ir Biedrība Sporta klubs Brīvsolis.

Biedrība Sporta klubs Brīvsolis organizē Smārdes Sporta svētkus sadarbībā ar Latvijas Tautas Sporta Asociāciju.

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem un citām personām, kas atrodas sacensību norises vietā, ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.