Mērķis un uzdevumi

  • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Latvijā;
  • Popularizēt atlētisko vingrošanu Latvijas iedzīvotāju vidū;
  • Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus aktīvās sporta aktivitātēs;

Vieta un laiks

  • Sacensības notiks gada 17. septembrī plkst. 13.00 Valmierā.
  • Dalībnieku reģistrācija no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.55

Dalībniekiem jāuzrāda dzimšanas datu apliecinošs dokuments

Sacensību programma

12.00 –  12.55- dalībnieku reģistrācija

13.00 – svinīgā atklāšana

13.05 –  sacensības

15.00-16.00 – dalībnieku apbalvošana

Dalībnieku reģistrācija

 Pieteikšanās  sacensībām pa e-pastu haraldsbruninieks@gmail.com, vai sūtot pa pastu uz  adresi: Ziemeļvidzemes atlētu savienība, Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201 obligāti līdz 09.09.2016. Sacensību pieteikumu standartizētā veidlapa ZAS mājas lapā www.zas.lv.

NOLIKUMS