2022. g. 18. – 20. februārī  norisināsies Saldus novada atklātās meistarsacīkstes un 12. F.Artemjeva piemiņas turnīrs grieķu-romiešu cīņā.

Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski līdz 18.02.2022 Vladimiram Kaļmukam uz e-pastu kalmuka@inbox.lv (+371 26436049)

NOLIKUMS