18. oktobrī notika Mamanet atklātais treniņš.

Beidzot trenēsimies un veidosim komandu arī Rīgā!

Paldies Dacei Ozolai par iniciatīvu un par to, ka ar savu degsmi spēja iekustināt arī kolēģes no Rīgas Āgenskalna pirmsskolas =)

#mamanetlatvia