Noslēdzās mūsu nūjošanas izaicinājums 20 000 km par godu 20!

Nonūjojām līdz finišam!

Nonūjots: 17341,54  km
Nostaigāts: 2869,71 km

20211,25 km KOPĀ! KOPĀ AR JUMS VISIEM! SIRSNĪGS PALDIES VISIEM!!!

B
Linda Kuksa 26,00
Rēzija Ozola 23,90
Viktorija Sērmūkša 13,94
Beāte Kudrjavceva 13,18
Sandija Kalniņa 10,64
Māra Romka 6,72
SN10
Evija Jirgensone 239,81
Ilze Brokane 232,63
Ilze Zeltkalne 218,22
Katrīna Gorbatenkova 197,78
Inese Paegle 147,21
Līga Lielmane 119,00
Nadežda Trušele 82,45
Sigita Eidone-Kļumele 69,60
Inese Vanaga 55,64
Linda Freimane 46,47
Ilvija Kecko 40,61
Diāna Gergenredere 32,71
Alīna Dukāte 32,26
Liene Ratniece 15,64
Līga Krūmiņa 9,00
VN10
Kaspars Laizāns 126,32
Āris Skutelis 25,00
Gatis Epners 20,82
SN20
Iveta Epnere 402,22
Aida Graudiņa 361,38
Inese Kraģe 285,11
Guna Miķelsone 280,36
Ilze Rāta 257,15
Aiga Augustova 226,54
Agnese Smiltniece 205,03
Māra Kuksa 185,40
Ilva Vingre 153,67
Santa Suta-Zute 146,74
Ieva Ustupa 145,08
Ineta Mežule 140,84
Aija Nikolajeva 140,65
Līga Sakse 137,00
Dace Janeka 133,99
Juliana Karelova 128,46
Sanita Sidorāne 114,34
Vita Gaile 106,95
Svetlana Mikanova 106,75
Sanita Babure 105,60
Lelde Vancovica 104,00
Lāsma Avotiņa 102,46
Māra Lībeka 100,71
Zane Rone 100,29
Linda Kubiloviča 100,07
Angelina Golubničaja 87,89
Liene Zemīte 83,42
Sandra Melgalve 78,97
Vita Seņkāne 78,30
Ilona Aizpuriete 77,89
Ilona Jēkabsone 76,00
Zane Degro 68,26
Līga Naglinska 67,22
Zane Grava 66,51
Sarmīte Sazončika 65,75
Inta Ozola 60,81
Iguna Barkeviča 60,00
Renāte Fila-Roķe 55,77
Gundega Ulme 55,69
Aiva Rupeika 55,57
Ināra Pomere 55,42
Diāna Dančauska 55,28
Ināra Ikauniece 55,28
Edite Gulbe 54,44
Valentīna Svilāne-Dūda 48,56
Dace Ikauniece 45,02
Elga Liparte 45,02
Inese Miķelsone 44,93
Sandra Krūze 44,58
Inga Preimane 44,20
Inese Bule 44,02
Ilva Rudusa 43,15
Laura Ausekle 41,63
Reiko Matsuda 36,00
Ligita Jackeviča 35,00
Lolita Kaļāne 34,27
Inese Petzāle 29,80
Santa Dīriņa 29,26
Hristina Panfilova 26,96
Inga Ščerbakova 25,01
Linda Skutele 25,00
Lolita Jauntēva 23,93
Jolanta Semjonova 20,54
Inese Feldmane 20,00
Gunta Romka 18,88
Ina Dzene 17,99
Irina Sprukule 17,60
Sarmīte Upmane 17,04
Zinta Pranaite 16,73
Agnese Bērziņa 15,64
Ilze Priekule 15,64
Nadežda Montvida 15,64
Elga Melne 15,64
Inta Pokule 12,05
Anita Šmite 10,72
Sandra Vāle 9,00
Inese Vite-Greine 9,00
Santa Lasmane 9,00
Ilze Briņķe 9,00
Veronika Novika 9,00
Andra Kudrjavceva 8,84
Aija Romanovska 7,31
Alla Pētermane 7,31
Jūlija Ezergaile 7,31
Anita Znotiņa 7,08
Svetlana Lankovska 7,08
Inese Roževica 7,08
Natālija Velikanova 7,08
Olga Rutka 7,08
Baiba Bukava-Upmane 5,19
Inese Hmara 5,10
Jeļena Matjušenko 5,10
Līga Niedrīte 5,10
Ilze Saltā 5,10
Olita Nekraša 4,49
VN20
Gatis Vācietis 481,39
Andris Zībergs 262,00
Valters Bergs 231,00
Andris Katkevičs 92,40
Jānis Sarķis 74,55
Andris Jēkabsons 44,00
Ilgvars Brakovskis 26,57
Māris Romanovskis 22,95
Jānis Bērziņš 15,64
Marc Moreno Tarragó 10,69
Emīls Pētermanis 7,31
Aivars Karzubovs 5,42
SN30
Ruta Dīce 342,31
Olga Tutiņina 261,30
Vija Majevska 209,05
Benita Ločmele 179,37
Valentīna Balševica 138,08
Iveta Velme 119,30
Anita Bāriņa 118,41
Valentīna Finogejeva 117,02
Lidija Miklaševiča 106,20
Silvija Spruģe 100,00
Gaļina Kitaeva 97,39
Zanda Jaunsproģe 78,24
Ņina Vlasova 72,28
Apolonija Škuškavniece 72,23
Ludmila Abramenko 70,95
Ņina Petrova 60,48
Mudīte Kaužēna 59,15
Regīna Kulinska 50,81
Emiko Sato 47,20
ANNA  MARIA Schiavinato 45,07
Galina Gorbatenkova 38,25
Matrjona Samoviča 36,58
Monika Pušņakova 34,00
Irēna Ikaunieks 30,96
Irēna Antipenko 30,59
Patrizia Giusto 24,04
Alina Vilsone 15,64
Ingrīda Strautiņa 10,79
Astrīda Zondaka 10,70
Dzintra Gaspersone 10,22
Agrita Spāģe 9,00
Irīna Ivanova 9,00
Jeļena Suhova 9,00
Aija Ilga Sviķe 7,31
Irēna Šterna 7,31
Zianida Genkina 7,08
Irina Litvinenkova 7,08
Jeļena Molnare 7,08
Taisija Ivanova 7,08
Aija Ilgace 5,10
Irēna Ozoliņa 5,10
Olga Verbovska 5,10
VN30
Uldis Dīcis 342,31
Feoktists Pušņakovs 235,00
Aleksandrs Naumenko 200,87
Imants Ločmelis 190,96
Ēriks Jukāms 146,24
Aigars Dziedātājs 131,57
Imants Spruģis 130,00
Hideaki Marushima 117,00
Kenichiro Sato 99,20
Andris Spuņģis 34,14
Konrāds Dūda 24,50
Francesco Zampieri 21,40
Verner Fornasier 21,34
Pavels Romislovs 18,70
Imants Fokerots 10,22
Jurijs Dorošs 8,01
Sergejs Ecins 7,31
Nikolajs Starovoitovs 7,31
Mihails Jakušenoks 7,31
Vecuma grupa tiks precizēta
Ņina Ivanova 46,53
Rota Onofrio 25,70
Dace Broka 20,18
Marika Garklāva 13,03
Vita Kislicka 13,03
Inese Obodova 13,03
Carniel Renzo 13,00
Noriko Morishima 12,06
Dagmāra Freiberga 6,18
Liena Lielbārde 5,10
Larisa Šadurska 5,10
Artūrs Pušpurs 3,82
***
Inaras Pomeres gr. 49,3
Inetas 2 grupas (8.12.) pa 11 cilv. 105,71
Zanes Gravas gr. (6.12.) 96,06
Inetas Juglas gr. 9.12. 39
Ineta Imanta 10.12. 52,56
Dzirciema nūjotāji Ineta 10.12 45,36
Zane Grava gr. (9.12) – 6 cilv. 61,8
Ineta Bolderaja (10 cilv. ) 57,1
Ināra Pomere 13.12. 5 cilv. 25
Ineta 14.12. 38,88
Ineta 15.12. Dzirciems 55,4
Ineta 15.12. Ziemeļblazma 51,5
Bukalde, Glušaka (ar Zani G.) 60
Irēna A. grupa 91,98
Ineta 9 cilv. 16.12 59,76
Ineta 11 cilv. 17.12. 56,32
Ineta 11 cilv. 17.12. 52,25
Ināra Pomere 20.12. un gr. 48,78
Ineta Bolderaja 10 cilv. 20.12. 66,2
Carnikavas gr. 301,05
Katrīnas grupas 1695,1

 

Malači!