Kaut gan plānošana šobrīd pārvēršas par izaicinājumu, sagatavojām provizorisko nūjošanas instruktoru plānu 2021. gadam. Cerēsim, ka viss ieplānotais veiksmīgi tiks īstenots.

Informācija tiks precizēta www.sportsvisiem.lv.