Spēka diena  – tā ir lieliska iespēja parādīt savu spēku! Izmanto to 9.09.2017

Pasākuma mērķis ir rosināt sabiedrību domāt par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī apzināties labas fiziskās formas nozīmi ikdienas dzīvē.

SPĒKA DIENAS 2017 UZDEVUMI:

– Veicināt veselīgu un sportisko dzīvesveidu vietējo iedzīvotāju vidū

– Noskaidrot spēcīgako un aktīvāko pašvaldību

– Apbalvot katra novada spēcīgākos EIROPAS SPORTA NEDEĻAS atklašanas ceremonijas laikā

Vairāk informācijas par pasākumu meklē: www.spekadiena.lv