Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā J. Asara iela 5, Rīga

Sākums plkst.14.20, reģistrācija no plkst. 14.00 (219 auditorija)

14.20 – 15.20 Nūjošana un onkoloģija

Ieva Vidmane- Ozola, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Latvijas Onkoloģijas centrs, ķirurģe

15.20 – 16.10 Nūjošana un elpošanas sistēmas slimības

Asoc. profesors Alvils Krams, plaušu slimību speciālists

16.10 – 18.00 Izturības  treniņu metožu  fizioloģiskais pamatojums

Andris Konrads- Bioloģijas zinātņu doktors

18.10 – 19.10 Praktiskā nodarbība: Integrālais treniņš

INWA Valsts nūjošanas trenera Gaļina Gorbatenkova

Par dalību seminārā tiek piešķirtas 7 stundas.

Apliecības semināra dalībniekiem tiks izsniegtas semināra dienā pēc pēdējās nodarbības.

Informācija: Latvijas Tautas sporta asociācija, tālr. 67226215, 29412801, vai pa

e-pastu ltsa@riga.lv, kā arī www.sportsvisiem.lv

PIETEIKUMA ANKETA

PROGRAMMA