Jau rīt 13. aprīlī Pepsi Boulinga centrā Rīgā notiks nūjošanas treneru/instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs.

Katru gadu LTSA rīko šādus seminārus un mēģinā sarūpēt saviem treneriem/instruktoriem visinteresantāku semināra programmu.

Šoreiz interese par semināru ir īpaši liela, jo par pirmās palidzības sniegšana nūjošanas nodarbibu laikā stāstīs biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” pirmās palīdzības pasniedzēja Inese Vintiša, ieskatu izturības biomehāniskajos pamatos sniegs nūjošanas treneriem jau labi pazīstams LSPA Biomehānikas un informātikas katedras vadītājs, profesors, Dr.habil.paed. Jānis Lanka, bet ar lekciju “Gremošanas sistēmas un zarnu trakta slimības un fiziskā aktivitāte (nūjošana).
Ēšanas paradumi pirms un pēc nodarbībām” šoreiz uzstāsies Rīgas Stradiņa Universitātes Iekšķīgo slimību katedras profesors Anatolijs Danilāns.

Kā parasti kvalifikācijas celšanas seminārs ietvers arī praktisko daļu, kuras laikā notiks 10 nūjošanas soļu tehnikas pilnveidošana.

PROGRAMMA