Š.g. 19. augustā Dobeles novadā tautas sporta bāzē “Ceļa Ēzeļi” norisināsies Latvijas Čempionāta nūjošana 3. posms un Iešanas sacensību 2. posms.

Reģistrācija ir atvērta.

LATVIJAS ČEMPIONĀTA NŪJOŠANĀ 3. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA NŪJOTĀJIEM:

https://ej.uz/deyx

IEŠANAS SACENSĪBU 2. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA IEŠANAS SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM:

https://ej.uz/4eat

Dalības maksa nūjošanā un iešanas sacensībās:

Dalības maksa un reģistrācija
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 10 eiro
Tautas klasei (5 km) − 7 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Sacensību dienā:
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 12 eiro
Tautas klasei (5 km) − 9 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais divas dienas pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.
Piemērs: “Latvijas Čempionāts nūjošanā (vai Iešanas sacensības) …posms, Vārds Uzvārds”:

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048
AS ”SEB banka”
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

vai

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga, LV-1083
Swedbank AS
Konta Nr.: LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22

PROGRAMMA

LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija