Noslēdzies projekts “Sēlijas mežabrāļi”

Šī gada 10.oktobrī Jēkabpils un Viesītes novados noslēdzās projekts “Sēlijas mežabrāļi”. Pavisam piedalījās 44 dalībnieki, jaunākajam bija 6 gadi un vecākajai – 74. Vēsturiski tāds pats vecums bija Sēlijas apkārtņu mežabrāļiem, jaunākajam Viktoram Mežaraupam, segvārdā “mazais laupītājs” bija 6.gadi un vecākajai Minnai Tunķelei bija 71 gads. Dalībniekiem pirmā aktivitāte sākās ar skrējienu vai soļojumu līdz nacionālo partizānu Indāna-Grāvelsona piemiņas vietai-baltajam krustam. Skriešanas disciplīnā godalgotās vietas ieguva:

Senioru grupā:

1.vietas –Ivaram Oraševskam un Līgai Grāvelei abi Pārgaujas novads

Vīriešu kategorijā:

1.vieta-Jurim Liniņam-Limbažu novads

Jaunietēm:

1.vieta-Loretai Kalvei-Jēkabpils

2.vieta-Maijai Krūmiņai-Viesītes novads

Jauniešiem:

1.vieta-Rihardam Tomsonam-Kocēnu novads

2.vieta-Kristianam Gaspersonam Pārgaujas novads

3.vieta-Rojam Šmitam-Valmiera

Soļošanas disciplīnā godalgotās vietas ieguva:

Senioru kategorijā:

1.vieta-Aigaram Pērkonam-Jēkabpils novads

2.un 3.vietas dalīja-Aigars Snikus-Rīga un Agris Šulcs-Amatas novads

Seniorēm:

1.vieta-Līvijai Eglītei-Valmiera

2.vieta-Ivandai Lācei-Pārgaujas novads

3.vieta-Anitai Gaidei-Jēkabpils novads

Vīriešu kategorijā:

1.vieta-Ilmāram Lukstam-Jēkabpils

2.vieta-Ģirtam Milaknim-Viesītes novads

3.vieta-Kasparam Jumītim-Jēkabpils novads

Sieviešu kategorijā:

1.vieta-Gitai Pērkonai-Aknīstes novads

2.un 3.vietas dalīja-Sandai Dravantei un Līgai Papēdei-abas Jaunpiebalgas novads

Jauniešu kategorijā:

1.vieta-Intaram Tabunovam-Aknīstes novads

2.vieta-Nikam Dainim Kaderam-Aknīstes novads

3.vieta-Sandim Sorokinam-Aknīstes novads

Jaunietēm pirmā vieta Anastasijai Rotministrenko-Naukšēnu novads

Otrajā pasākumā daļā vēsturnieks Haralds Bruņinieks iepazīstināja ar Sēlijas mežabrāļu(Aknīstes, Biržu, Gārsenes, Elkšņu, Susējas, Saukas,Viesītes) apkārtņu pretestību okupācijas varai pēckara periodā. Stāstījuma laikā tika demonstrēts apģērbs, kādu lietoja minēto apkārtņu mežabrāļi. Nākamā aktivitāte sākās ar Indāna-Grāvelsona bunkura apmeklējumu un īsu stāstījumu par 1950.gada 25.februāra nacionālo partizānu pēdējo kauju. Projekta dalībnieki tika sadalīti pa grupām, kas tika nosauktas nacionālo partizānu komandieru vārdos, tās bija Pētera Prauliņa, Alberta Karankeviča, Mārtiņa Pokļevinska un Alfona Mežaraupa grupas. Pēc tam sekoja iepazīšanās ar apkārtni un mēģinājums atrast nacionālo partizānu apbedījuma vietu. Šoreiz diemžēl tas neizdevās, bet projekta dalībnieki turpināja pārgājienu līdz Sūpes purva ezeram, kas atrodās purva vidū. Šī ezera apkārtnē bijušas daudzas ar nacionālajiem partizāniem saistītas epizodes, tikšanās vietas un sapņi par Latvijas brīvību. Noslēgumā visiem reģistrētajiem projekta dalībniekiem tika pasniegts Latvijas Tēvijas Sargu partizānu apvienības (LTS(p)A) dibinātais, bet projektā leģendētais apbalvojums “Kalpaka krusts” ar šī ordeņa devīzes vēstījumu:”Vistumšākajos brīžos, nāvi mānot, stāvi savai tautai par sargu klāt!”

Paldies projekta atbalstītājiem “Latviešu fondam” ASV, Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Sporta federāciju padomei, Latvijas Tautas sporta asociācijai, Jēkabpils un Viesītes novadu pašvaldībām, Vidusdaugavas televīzijai, laikrakstam Brīvā Daugava. Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par sagādāto cienastu sporta aktivitāšu dalībniekiem. Projektu klātienē vēroja Daugavpils universitātes humanitārās fakultātes vēsture katedras pārstāvji un Dr.hist. asociētais profesors Henrihs Soms.