Jau piekto reizi Latvijā norisinājusies Latvijas Veselības nedēļa jeb MOVE Week 2016, kuru Eiropā organizē Starptautiskā Sporta un Kultūras Asociācija, Latvijā to koordinē Latvijas Tautas sporta asociācija.

Šogad gan Eiropā gan Latvijā ievērojami pieaudzis gan organizatoru, gan pasākumu, gan dalībnieku skaits. Eiropā: 38 valstis,  2,941 pilsētas , 6,117 organizātori, 14,105 pasākumi,  3,444,930 dalībnieki

Latvijā Veselības Nedēļas pasākumus šogad organizēja vairāk kā 200 organizācijas,  400 koordinatori, Pasākumu skaits – vairāk kā 600 (kas ietver ap 1500 dažādas aktivitātes)

Dalībnieku skaits sasniedzot 70 000

Pasākumu klāsts bija visdažādākais – no soļošanas, skriešanas vai nūjošanas līdz dažādām sporta spēlēm, vingrojumiem un video konkursiem. Pasākumu klāsts bijis tiešām ļoti plašs un izbaudāms visām sporta vēlmēm. Droši varam teikt, ka pasākumu piedāvājums no organizatoru (koordinatoru) puses ir palicis ievērojami interesantāks. Katru no pasākumiem koordinatori ir izveidojuši ar savu “odziņu”, piemēram, pasākumi bijuši izglītojoši bērniem organizējot tikšanos ar ugunsdzēsējiem un policistiem, vai piemēram, dodoties pārgājienā, vai organizējot aktivitātes skolu un bērnudārzu pagalmos, Organizācijām iesaistot darbiniekus fiziskās aktivitātes darba laikā. Tas viss noteikti nebūtu izdevies bez mūsu lieliskajiem Veselības nedēļas koordinatoriem.

Foto no Veselības nedēļas apskatāmi sadaļa GALERIJAS

Aktīvākas pašvaldības  (uzvarētāji)

Daugavpils

Cēsu, Tukuma, Alūksnes

Aloja, Ropažu, Viļānu

Cesvaines, Dundagas, Rojas

Skolas: 

Jelgavas 4. Vidusskola, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, Nīkrāces pamatskola, Jūrmalas sākumskola „Atvase”

Bērnudārzi:

Liepājas PII „Saulīte”, Kadagas PII „Mežavēji”, Kuldīgas PII „Cīrulītis”, Rīgas PII „Vīršu dārzs”