Paldies visiem, kas bija kopā ar LTSA nūjošanas sezonas 2018 noslēguma pasākumā 15. decembrī!
Paldies Andrim Skujam par mūziku, Inetai Mežulei par pasākuma vadīšanu!
Paldies pasākuma dalībniekiem par siltajiem vārdiem, gaišajiem smaidiem un lustīgu dejošanu!