2022. g. 6. februārī Skrīveru novadā notiks Mamanet koptreniņš!

Tas norisināsies zaļajā režīmā.

Pieteikties – zvanot Zigrīdai.

Programma:

#mamanetlatvia