Latvijas Tautas sporta asociācija piedalīsies Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) finansētajā EU Mamanet projektā.

Projekts norisināsies no 2022. decembra līdz 2024. gada maijam.

Galvenais projekta mērķis ir sniegt sievietēm vairāk iespēju, lai iesaistītos fiziskajās aktivitātēs, kā arī dzimumu līdztiesības veicināšana sportā. Projekta ietvaros tiks sniegta iespēja vienai Mamanet komandai no katras dalībvalsts apmeklēt Eiropas Mamanet festivālu 2023. Šis festivāls ir bezpeļņas, ES mēroga sporta pasākums, kas norisināsies Červijā, Itālijā, no š.g. 5.  līdz 10. septembrim CSIT Pasaules sporta spēļu ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēta Mamanet popularitāti veicinošo pasākumu organizēšana projekta dalībvalstīs.

Projekta koordinators ir itāļu organizācija AiCS, partneri ir CSIT, Mamanet Italy, Mamanet Austria, Mamanet International (Izraēla).

LTSA šajā projektā ir viens no asociētajiem partreniem: projekta piedalīsies organizācijas no Vācijas, Latvijas, Itālijas, Albānijas, Horvātijas, Somijas, Austrijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Kipras, Spānijas, Nīderlandes, Lietuvas.

Vairāk informācijas par šo projektu:

www.eumamanet.com

LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija