22. aprīlī Gulbenes sporta centrā norisināsies LTSA Mamanet turnīrs.

Vairāk informācijas pievienotajā nolikumā.

NOLIKUMS

Aicinām komandas pieteikties līdz 10. aprīlim, sūtot pieteikuma formu uz ltsa@riga.lv.

Dalības maksa 30 EUR no komandas.

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas kontu līdz 18. aprīlim.

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga, LV-1083
Swedbank AS
Konta Nr.: LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22

PIETEIKUMA FORMA

- LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija

– LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija