Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2016.gada 20.augustā Ropažu novada Zaķumuižā, stadionā, „Sapņu līcī” un tā tuvā apkārtnē. Ierašanās, pieteikumu precizēšana un dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.45 līdz. 10.30. Atklāšanas parāde plkst. 11.00. Sacensību sākums plkst. 11.45. Apbalvošanas pasākums ap plkst. 21.00., Sapņu līcī.

Pieteikšanās un reģistrācija.

Dalībnieki, kuri pārstāv komandu, reģistrāciju veic pie savas komandas pārstāvja kopējā komandas un sacensību veidu pieteikumā.

Individuālajiem dalībniekiem, kuri nepārstāv kopvērtējumam pieteiktās komandas, pieteikšanās un reģistrācija sacensību dienā, sekretariātā, līdz 10.30., pieteikšanos un reģistrāciju veicot sekretariātā konkrētajiem sacensību veidam (arī sporta spēļu v/b, b/b, f/b) komandām).

Komandu reģistrācija un pieteikumi: komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads, paraksts par personīgo dalībnieka atbildību par savu veselību sacensību un sporta svētku pasākuma laikā.

Nepilngadīgajiem dalībai sacensībās obligāta pilngadīgas personas atbildība par nepilngadīgā uzvedību un veselību, kas tiek apstiprināta ar parakstu. Vecāku atļauja vai  vecāku uzraudzība, reģistrējoties sacensībām – vecāku paraksts kopējā pieteikumā, ar vecāka vārda un uzvārda atšifrējumu (atsevišķa aile pieteikumā) vai vecāku vai komandas pārstāvja ar parakstu apliecināta atbildība.

Dalībnieki, kuri piedalās tikai Latvijas čempionāta atlētiskajā vingrošanā 6.posmā, var veikt reģistrāciju un pieteikšanos, saskaņā ar Latvijas čempionāta atlētiskajā vingrošanā Nolikumu (skat. www.zas.lv). Sporta svētku dalībnieki, kuri pieteikušies  un startē visās 4  posma  disciplīnās, automātiski kļūst par posma dalībniekiem. Disciplinēta un savlaicīga dalībnieku pieteikšanās nodrošinās raitu un savlaicīgu sacensību norisi!

NOLIKUMS