Šeit apkoposim Latvijas Veselības sporta nedēļas koordinatoru iesūtītas afišas: