LTSA kopsapulce norisināsies 22. aprīlī tiešsaistē Zoom platformā plkst. 14:00.

Šeit var iepazīties ar LTSA 22. aprīļa kopsapulces dokumentiem:

LTSA paziņojums par kopsapulci, darba kārtības projekts un reglamenta projekts

Delegāta veidlapa

LTSA vēlēšanu nolikums, valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība

Nolikuma pielikums Nr1 – valdes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanu kandidātu pieteikuma veidlapa (aizpilda Organizācija).

Nolikuma pielikums Nr2 – kandidāta piekrišana (aizpilda kandidāts)