Š.g. 10. jūnijā Aglonā norisināsies Latvijas Čempionāta nūjošanā 2. posms un Iešanas sacensību 1. posms.

Aglonas posms mums vienmēr ir īpašs, viesmīlīgs un ļoti omulīgs. Noteikti aicinām pievienoties!

Drīzumā publicēsim vairāk informācijas par pasākumu.

Bet reģistrācija jau ir atvērta.

LATVIJAS ČEMPIONĀTA NŪJOŠANĀ 2. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA NŪJOTĀJIEM:

https://ej.uz/4ph5

IEŠANAS SACENSĪBU 1. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA IEŠANAS SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM:

https://ej.uz/8jjx

Dalības maksa:

Dalības maksa un reģistrācija
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 10 eiro
Tautas klasei (5 km) − 7 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Sacensību dienā:
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 12 eiro
Tautas klasei (5 km) − 9 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais divas dienas
pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.
Piemērs: “Latvijas Čempionāts nūjošanā (vai Iešanas sacensības) …posms, Vārds Uzvārds”:

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048
AS ”SEB banka”
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

DALĪBNIEKU SARAKSTS (PDF, uz 08.06.2023)

PROGRAMMA:

LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija