REZULTĀTI (INDIVIDUĀLIE) NŪJOŠANA UN IEŠANA

REZULTĀTI KOMANDAS

REĢISTRĒTIE DALĪBNIEKI (NŪJOŠANA)

REĢISTRĒTIE DALĪBNIEKI (IEŠANAS SACENSĪBAS)

2022. g. 29. oktobrī dabas parkā “Ogres Zilie kalni” norisināsies Latvijas Čempionāta nūjošanā un Iešanas sacensību noslēguma posms.

Reģistrēties Latvijas Čempionāta nūjošanā noslēguma posmam:

https://webanketa.com/forms/6cv36css6mqkad9j60skjcss/

 

Reģistrēties Iešanas sacensību noslēguma posmam:

http://webanketa.com/forms/6cv36css6rqpccsm6shkjeb6/

NOLIKUMS NŪJOŠANA

NOLIKUMS IEŠANAS SACENSĪBAS

Dalības maksa:

Sporta klasei (10 km, 21 km) – 10 eiro par vienu personu

Tautas klasei (5 km) −6 eiro par vienu personu

Junioru klasei (5 km) – 5 eiro par vienu personu

Sacensību dienā:

Sporta klasei (10 km, 21 km) – 12 eiro par vienu personu

Tautas klasei (5 km)−8 eiro par vienu personu

Junioru klasei (5 km) – 5 eiro par vienu personu

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais divu dienu pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Piemērs: “Vārds, Uzvārds, Dalības maksa Pasaules kausā nūjošanā 09.07.22”:

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048
AS ”SEB banka”
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

PROGRAMMA:

Ja brauksiet ar vilcienu no Rīgas, te piedāvājam 2 iespējas (jākāpj ārā stacijā “Jaunogre”)* (bet lūgums drošībai pārbaudīt aktuālo vilcienu kustību sarakstu piem. vietnē https://www.1188.lv/satiksme/ vai https://www.pv.lv/lv/vilcienu-kustibas-saraksti/):

09:39 (Rīga) – 10:20 (Jaunogre)
10:38 (Rīga) – 11:19 (Jaunogre)

Tad no Jaunogres stacijas jāiet pa Gaismas prospektu, izmantojot norādes zemāk.

Kā aizbraukt?