Latvijas Čempionāta nūjošanā un Iešanas sacensību 5. posmu Latvijas Tautas sporta asociācija organizē sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību, un tas norisināsies 27. novembrī Dobelē.

Nūjosim un iesim pa pilsētu.

Vietējas fejas mums ir sarūpējušas garšīgo zupu un silto tēju.

Plānojam, ka pēc 5. posma turpat Dobelē apbalvosim mūsu sezonas kopvērtējuma līderus.

Pasākums norisināsies zaļajā režīmā – dalībniekiem būs jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

PROGRAMMA:

REĢISTRĒTIES DALĪBAI LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ NŪJOŠANĀ, AIZPILDOT ELEKTRONISKO ANKETU:

http://webanketa.com/forms/6cskce1h70qp8e1q6mt66e1q/

LATVIJAS ČEMPIONĀTA NŪJOŠANĀ NOLIKUMS

 

REĢISTRĒTIES DALĪBAI IEŠANAS SACENSĪBĀS:

http://webanketa.com/forms/6cskce1m6rqk4csq70v36c9k/

IEŠANAS SACENSĪBU NOLIKUMS

Dalības maksa

* sporta klasei (10 km distancei un 21 km  distancei) 6 EUR par vienu dalībnieku

* tautas klasei (5 km) – 4 EUR par vienu dalībnieku.

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu, vēlākaisvienu dienu pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.
Piemērs: “Latvijas Čempionāts nūjošanā … . posms, Vārds Uzvārds” vai “Iešanas sacensības … . posms, Vārds Uzvārds”

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10 Rīga LV 1083
AS” SEB banka”
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, rezultātu uzskaite finišā un kopvērtējumā, pirmā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi. Ja dalībnieks atsauc savu piedalīšanos, dalības maksa netiek atmaksāta.

Pasākumu atbalsta Dobeles novada pašvaldība, Dobeles sveces, LTSA, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Sporta federāciju padome.

Pasākums norisināsies saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un LTSA Epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

***

Ja neizmantosiet personīgo transportlīdzekli, no Rīgas uz Dobeli kursē autobusi.

KĀ NOKĻŪT DOBELĒ