LATVIJAS ČEMPIONĀTS NŪJOŠANĀ

4. posms (21km, 10km, 5km)

20. JŪLIJS

Vakarbuļļu pludmalē

Programma:

10.30-10.50 – 21 km  dalībnieku reģistrācija un numuru  saņemšana

11.00 – Sacensību Starts 21 km

10.50 – 11.45 – 10 km un 5 km dalībnieku reģistrācija un numuru  saņemšana

12.00 Sacensību starts 10 km un 5 km

14.30 Apbalvošana un noslēgums

 

MASU PASĀKUMS NŪJOŠANĀ

 11.30 – 12.00 Dalībnieku reģistrācija un nūju saņemšana

 12.00  Nūjošanas tehnikas apmācības

 12.30 Pārgājens 5km (bez laika kontroles)

 

Dalības maksa sporta klasei (10 km distancei un 21 km  distancei) 5 EUR par vienu dalībnieku

Tautas klasei (5 km) – 3 EUR par vienu dalībnieku.

Aicinām apmaksāt dalību laicīgi (līdz 19.jūlijam) ar bankas pārskaitījumu:

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais vienu dienu pirms pasākuma, maksājuma mērķī norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Piemērs: “Latvijas čempionāts nūjošanā …posms, Vārds Uzvārds”:

 

Latvijas Tautas Sporta Asociācija

R.n. 40008022133

Vaļņu iela 32, Rīga LV 1050

AS” SEB banka”

Konts:  LV04UNLA0050024409762

Kods:       UNLALV2X 

 

Pieteikties : http://webanketa.com/forms/68vk0d1g60qkas9pcsh6ac9m/