LATVIJAS ČEMPIONĀTS NŪJOŠANĀ

1.posms (21km, 10km, 5km)

 25.jūlijs

 Rīga, Vakarbuļļu pludmale

 

Programma:

10.30-10.50 21 km dalībnieku reģistrācija un
numuru saņemšana

11.00 Sacensību stars 21 km

10.50 – 11.45 10 km un 5 km dalībnieku reģistrācija un
numuru saņemšana

12.00 Sacensību starts 10 km un 5 km

12.30 Pārgājens 5km (bez laika kontroles)

14.30 Apbalvošana un noslēgums

 

Pieteikties: http://webanketa.com/forms/68wkad9n6mqp2dv3cshkgd1s/

 

Apskatīt nolikumu

 

Nūjošanas distances:

Sporta klase:

21km, dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē trijās vecuma grupās;

10km, dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē četras  vecuma grupās;

Tautas klase:

5km, dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē bez dalījuma vecuma grupās;

Dalības maksa sporta klasei (10 km distancei un 21 km  distancei) 6 EUR par vienu dalībnieku

Tautas klasei (5 km) – 4 EUR par vienu dalībnieku.

Aicinām apmaksāt dalību laicīgi (līdz 24.jūlijam) ar bankas pārskaitījumu:

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais vienu dienu pirms pasākuma, maksājuma mērķī norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Piemērs: “Latvijas čempionāts nūjošanā …posms, Vārds Uzvārds”:

Latvijas Tautas Sporta AsociācijaReģ.nr. 40008022133,  Vaļņu iela 32, Rīga LV 1050, AS” SEB banka”, Konts:  LV04UNLA0050024409762, Kods: UNLALV2X