Š.g. 10. decembrī Koknesē norisināsies Latvijas Tautas sporta asociācijas organizētais Latvijas Čempionāts Mamanet.

Aicinām komandas no visas Latvijas sūtīt pieteikumus līdz 1. decembrim.

Dalības maksa ir 40 EUR par vienu komandu.

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048
AS ”SEB banka”
Konts:  LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķi jānorāda: Dalības maksa Latvijas Čempionāts Mamanet 10.12.2022 komandas nosaukums 

Mamanet popularitāte aizvien pieaug, dažās no pašvaldībām pat ir vairāk nekā viena komanda.

Spēle aizrauj sievietes visā Latvijā.

Pasākumu atbalsta LTSA, Izglītības un zinātnes ministrija, LSFP, Fazer.

PIETEIKUMA FORMA

NOLIKUMS

PROGRAMMA:

GRUPAS

SPĒĻU GRAFIKS

UZVARĒTĀJU ZARS

ZAUDĒTĀJU ZARS

GRUPU SPĒĻU REZULTĀTI