Š.g. 28. oktobrī Vakarbuļļos norisināsies Latvijas Čempionāta nūjošana noslēguma 5. posms un Iešanas sacensību 4. posms.

Reģistrācija ir atvērta.

LATVIJAS ČEMPIONĀTA NŪJOŠANĀ NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA NŪJOTĀJIEM:

https://ej.uz/rsbg

IEŠANAS SACENSĪBU NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA IEŠANAS SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM:

https://ej.uz/jyft

!!! Šoreiz dalībniekiem papildus ierastajām individuālajām kategorijām piedāvājam iespēju startēt arī pāros.

Iespējami šādi pāru varianti:

Sievietes – 2 sievietes 
Vīriešu – divi vīrieši
Jauktas – sieviete un vīrietis

Tautas klase 5 km – vienā vecuma grupā no 17 gadu vecuma
Sporta klasē: 10 km un 21 km : sievietes, vīrieši, jauktie pāri, trīs vecuma grupas

Piemērs: ja dalībnieks no N3 startē kopā ar dalībnieku no N1 tad viņi klasificējas kā pāris grupā N1   

Nūjošana / iešana sporta klase (10km,21 km)
N1 1984. dz. gads un jaunāki
N2 1983.-1964. dz. gads
N3 1963. dz.g. un vecākas

! Startējot pārī, dalības maksa tiek ieturēta par katru dalībnieku.

Katrs dalībnieks pārī var finišēt atsevišķi – nav obligāti jāfinišē kopā – pārī abu dalībnieku laiki tiks sumēti.

Dalības maksa nūjošanā un iešanas sacensībās:

Dalības maksa un reģistrācija
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 10 eiro
Tautas klasei (5 km) − 7 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Sacensību dienā:
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 12 eiro
Tautas klasei (5 km) − 9 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais divas dienas pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.
Piemērs: “Latvijas Čempionāts nūjošanā (vai Iešanas sacensības) …posms, Vārds Uzvārds”:

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048
AS ”SEB banka”
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

vai

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga, LV-1083
Swedbank AS
Konta Nr.: LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22

LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija