Š.g. 08. jūnijā Ogres Zilajos kalnos norisināsies Latvijas Čempionāta nūjošanā 2. posms un Iešanas sacensību 1. posms.

Reģistrācija ir atvērta.

LATVIJAS ČEMPIONĀTA NŪJOŠANĀ 2. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA NŪJOTĀJIEM:

https://ej.uz/vpbq

IEŠANAS SACENSĪBU 1. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA IEŠANAS SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM:

https://ej.uz/rmfq

Dalības maksa nūjošanā un iešanas sacensībās:

Dalības maksa un reģistrācija
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 10 eiro
Tautas klasei (5 km) − 7 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Sacensību dienā:
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 12 eiro
Tautas klasei (5 km) − 9 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais divas dienas pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.
Piemērs: “Latvijas Čempionāts nūjošanā (vai Iešanas sacensības) …posms, Vārds Uzvārds”:

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048
AS ”SEB banka”
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

vai

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga, LV-1083
Swedbank AS
Konta Nr.: LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22

LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija