Nūjošanas dzimtenē – Somijā – 11. – 12. septembrī norisināsies INWA Konvencija.

Tas ir pasākums, kur INWA biedru organizāciju pārstāvji tiekas un apspriež svarīgus ar nūjošanu saistītus jautājumus, apmainās pieredzē, piedalās apmācībās.

PROGRAMMA (ENG.)

PIETEIKUMA FORMA (DOC)

Pieteikšanās TIKAI caur INWA nacionālo asociāciju – LTSA.

Apmaksu (dalības maksu + viesnīcas izmaksas) jāpārskaita LTSA līdz 2024. gada 15.augustam LTSA uz kontu:

Latvijas Tautas Sporta asociācija
Uzvaras bulvāris 10, Rīga LV 1048
Reģ. 40008022133
Swedbank AS
LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22