Saulainajā Zagrebā 6. – 9. oktobrī norisināsies INWA Konvencija.

Tas ir pasākums, kur INWA biedru organizāciju pārstāvji tiekas un apspriež svarīgus ar nūjošanu saistītus jautājumus, apmainās pieredzē, piedalās apmācībās.

PROGRAMMA (ENG)

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR INWA KONVENCIJU (PDF)

Pieteikšanās TIKAI caur INWA nacionālo asociāciju – LTSA.

PIETEIKUMA FORMA

Apmaksu (dalības maksu + viesnīcas izmaksas) jāpārskaita LTSA līdz 2022. gada 25.septembrim LTSA uz kontu:

Latvijas Tautas Sporta asociācija
Uzvaras bulvāris 10, Rīga LV 1048
Reģ. 40008022133
Swedbank AS
LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22