Vieta un laiks

Sacensības notiks 2016.gada 28.maijā plkst. 12.00 Cīņas sporta klubā „Ferrum” Cēsu novads, Cēsis Kr. Valdemāra 13 (2. stāva zēlē).

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.55;

Dalībniekiem jāuzrāda dzimšanas datu apliecinošs dokuments.

Sacensību vadība

  • Sacensības organizē un vada Ziemeļvidzemes atlētu savienība (turpmāk ZAS) sadarbībā ar Latvijas Tautas sporta asociāciju.
  • Sacensību galvenais tiesnesis: Haralds Bruņinieks;
  • Sacensību sekretārs: Andris Šalgūns;
  • Uzziņas pa tālruni +37129495904.
  • Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties dalībnieki  ne jaunākie par 13 gadiem. Dalībnieki līdz 18 gadu vecumam sacensībās drīkst piedalīties tikai ar iepriekš izdrukātu, aizpildītu un parakstītu vecāku vai aizbildņu atļauju.

Dalībnieku reģistrācija

Pieteikšanās  sacensībām pa e-pastu haraldsbruninieks@gmail.com, vai sūtot pa pastu uz  adresi: Ziemeļvidzemes atlētu savienība, Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201 obligāti līdz 22.05.2016. Sacensību pieteikumu standartizētā veidlapa ZAS mājas lapā www.zas.lv.

NOLIKUMS