Latvijas Tautas sporta asociācija aicina pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, sporta klubus, uzņēmumus un privātpersonas iesaistīties un ņemt dalību LTSA XX Ziemas čempionātā. Čempionātā iespējams piedalīties vairākos sporta veidos- basketbolā, volejbolā, telpu futbolā. Čempionāts norisinās no šī gada oktobra līdz 2016. gada aprīlim.

Sacensību mērķis:
• veselīga dzīvesveida popularizēšana;
• strādājošo sporta aktivitāšu atbalstīšana;
• labāko Latvijas Tautas Sporta Asociācijas (LTSA) sporta spēļu komandu noteikšana;
• pirmo vietu ieguvējiem basketbolā, futbolā, volejbolā – sieviešu, vīriešu komandām būs priekšrocība pārstāvēt Latviju Pasaules Strādājošo sporta spēlēs 2016.gadā Spānijā.

Vieta un laiks:
• Sacensības tiek organizētas dažādās Latvijas vietās atkarībā no pieteikto komandu piederības pilsētai, rajonam, reģionam.
• Sacensības notiek saskaņā ar LTSA valdes sēdē apstiprinātu nolikumu un kalendāru, kurš iepriekš tiek apspriests pārstāvju sanāksmē.

Iepriekšējos pieteikumus, priekšlikumus un ierosinājumus gaidām līdz š.g. 20.oktobrim uz e-pastu ltsa@riga.lv.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA FORMA