Š.g. 13. jūlijā Aglonā norisināsies Latvijas Čempionāta nūjošanā 3. posms un Iešanas sacensību 2. posms.

Reģistrācija jau ir atvērta.

LATVIJAS ČEMPIONĀTA NŪJOŠANĀ 3. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA NŪJOTĀJIEM:

http://webanketa.com/forms/6gsk6e9j6cqkgdk2crskjchg/

IEŠANAS SACENSĪBU 2. POSMA NOLIKUMS (PDF)

REĢISTRĀCIJA IEŠANAS SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM:

http://webanketa.com/forms/6gsk6e9j6gqkgrsq64w66eb5/

Dalības maksa:

Dalības maksa un reģistrācija
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 10 eiro
Tautas klasei (5 km) − 7 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Sacensību dienā:
Sporta klasei (10 km, 21 km) – 12 eiro
Tautas klasei (5 km) − 9 eiro
Junioru klasei – 5 eiro

Dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Tautas sporta asociācijas bankas kontu vēlākais divas dienas
pirms pasākuma, maksājuma mērķī, norādot posma numuru, dalībnieka vārdu un uzvārdu.
Piemērs: “Latvijas Čempionāts nūjošanā (vai Iešanas sacensības) …posms, Vārds Uzvārds”:

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga LV-1048
AS ”SEB banka”
Konts: LV04UNLA0050024409762
Kods: UNLALV2X

vai

Latvijas Tautas Sporta Asociācija
R.n. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga, LV-1083
Swedbank AS
Konta Nr.: LV75HABA0551034016276
Kods: HABALV22

Ir arī iespēja rezervēt vietu autobusā no Rīgas (ja ir 17 cilvēki, tad turp un atpakaļ maksa 25.00 no personas), par to lūgums informēt mūs ar e-pastu ltsa@riga.lv līdz 1. jūlijam.

Pasākumu atbalsta Preiļu novada pašvaldība, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Orthomol.

PROGRAMMA:

LTSA, Latvijas Tautas Sporta Asociācija