No š.g. 22. līdz 26. jūnijam Nīderlandē, Arnemā norisinājās Eiropas Kompāniju sporta spēles.

Komanda Carpe Diem, kas spēlēs pārstāvēja Latviju un LTSA, izcīnīja zelta medaļu volejbolā 16 komandu konkurencē!

Apsveicam!