NŪJOŠANAS PASĀKUMU PLĀNS 2023 (PDF)

2023. gadā norisināsies nūjošanas instruktoru apmācības semināri un kvalifikācijas celšanas semināri:

1. Nūjošanas instruktoru seminārs 15. – 16. aprīlis, Rīgā
2. Nūjošanas instruktoru seminārs 26. – 27. augusts, Rīga
3. Nūjošanas instruktoru seminārs 04. – 05. novembris, Rīga
4. Nūjošanas treneru/instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs 18. marts, Rīgā
5. Nūjošanas treneru/instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs 16. septembris, Rīgā