LTSA privātuma politika

Latvijas Tautas sporta asociācija (turpmāk – LTSA) apvieno savās rindās juridiskas organizācijas, kuras par savu mērķi ir izvirzījušas sportisku dzīves veida popularizēšanu, tautas veselības attīstīšanu un godīgu sporta pasākumu sarīkošanu (turpmāk – pasākumi).

Ar šo privātuma politiku mēs norādām, kādam nolūkam tiek vākti personas dati, kā tie tiek izmantoti un uzglabāti.

Kāda veida tiek ievākti

LTSA pasākumu organizēšanai ievāc sekojošus personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds);
 • kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);
 • dzimumu un dzimšanas datumu;
 • jūsu attēlus (fotogrāfijas un video), ja tas ir nepieciešamas identifikācijas karšu izgatavošanai;
 • finanšu operācijām nepieciešamo informāciju (norēķinu konts, personas kods, adrese, ja tas nepieciešams rēķinu izrakstīšanas gadījumos);
 • nodarbošanās veidu.

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

Dati nepieciešami, lai nodrošinātu LTSA pasākumos un izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu:

 • Jūsu pieteikumu dalībai LTSA pasākumos apstrādei;
 • lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
 • Jūsu sasniegumu reģistrēšana LRM pasākumos;
 • godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
 • pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;
 • lai nosūtītu Jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz jebkuru LTSA pasākumu, kurā Jūs piedalāties;
 • lai informētu Jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu Jūs interesēt;
 • statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz LTSA pasākumu plānošanai.

Audio ieraksti, fotogrāfijas un video materiāli

LTSA pasākumi nav slēgti un daudzos no tiem piedalās žurnālisti, kas atspoguļo pasākumu norises plašsaziņas līdzekļos. Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, to publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad- arī nākotnē). Ir iespējams , ka šie materiāli parādās arī ārzemju plašsaziņas līdzekļos, kad tiek organizēti starptautiski pasākumi vai reklamēti LTSA pasākumi.

To visu Jūs apstipriniet ar savu parakstu pieteikumos

Bērnu dati

Ja LTSA pasākumā piedalās ir pieteikti un piedalās bērni (t.i., personas jaunākas par 18 gadiem), dati par bērnu tiek apstrādāti saskaņojot ar viņa vecākiem vai normatīvajos aktos noteikto bērna interešu pārstāvi.

Datu uzglabāšanas laiks

 Mēs glabāsim Jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no:

 • LTSA pasākuma īstenošanas laika perioda;
 • Laika perioda, lai varētu noprecizēt vai izskatīt pasākumu laikā radušās domstarpības, arī sūdzību (protestu) gadījumos;
 • izpildītu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim datus piecus gadus pasākumos , kas norit Latvijā un desmit gadus, kas notiek ārzemēs, ja šajos gadījumos rīkotāji nenosaka savādāku uzglabāšanas termiņu.

 Datu nodošana

LTSA var nodot datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams pasākuma organizēšanas laikā, vai, kad to nosaka normatīvie akti, tai skaitā,:

 • apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret LTSA tiek izvirzīta prasība;
 • komersantam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, LTSA interešu aizstāvības gadījumos;
 • tiesību aizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim Jūsu datus trešajām personām reklāmas vajadzībām, ja vien Jūs tam neesat piekrituši. Ja šāda nepieciešamība/iespēja parādīsies, datu nodošana tiks saskaņota ar Jums

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem LTSA biroja datoriem kā arī komersantu drošos serveros, par ko tiek noslēgti līgumi, tai skaitā par personas datu aizsardzību.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš Jūs mums to nodevāt, kā arī Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz LTSA biroju: Vaļnu ielā 32, Rīga, LV-1050 vai pa E-pasta adresi – ltsa@riga.lv

Tiesības iesniegt sūdzība

            Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā LTSA biroju: Vaļnu ielā 32, Rīga, LV-1050 vai pa E-pasta adresi – ltsa@riga.lv

Ja Jūs neapmierinās mūsu atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Jūsu LTSA