Aktuāli

Nūjošanas un ģimeņu sporta festivāls Vakarbuļļos 5.oktobrī

NŪJOŠANAS UN ĢIMEŅU SPORTA FESTIVĀLS

NOLIKUMS

1. Mērķis
1.1.Veicināt veselīgu dzīvesveidu un sniegt informāciju un izpratni par to, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem slimību profilakses līdzekļiem.

1.2.Noteikt labākos nūjotājus dažādās vecuma grupās un aktīvākās ģimenes.

1.3.Popularizēt nūjošanu kā visiem pieejamu veselīgu fizisko aktivitāšu veidu un veselības uzlabošanas līdzekli.

2. Laiks un vieta
Nūjošanas festivāls (turpmāk – festivāls) notiek 2013. gada 5.oktobrī Rīgā, Vakarbuļļu pludmalē.

3. Festivāla programma
3.1. Pasākuma programma nūjotājiem
11.00 Dalībnieku reģistrācija
12.00 Festivāla atklāšana
12.10 Kopīga iesildīšanās
12.15 – 12.45 Nūjošanas apmācība
12.30 Starts 10 km distancei (ar laika kontroli)
12.35 Starts 5 km distancei (ar laika kontroli)
12.45 Starts pārgājienam nūjotājiem (bez laika kontroles) un staigāšana grupai (bez nūjām)
15.00 Apbalvošana un noslēgums (izloze, tēja)

3.2.Interesentiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par nūjošanu un uzlabot nūjošanas tehniku LTSA sertificētu instruktoru vadībā.

4. Organizatori
4.1.Nūjošanas un ģimeņu sporta festivālu organizē Latvijas Tautas sporta asociācija un Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija.
Tālrunis: 67226215
E-pasts: ltsa@riga.lv
Mājaslapa: www.sportsvisiem.lv

5. Dalībnieki
5.1.Nūjošanas ātrumpārgājiena dalībnieku vērtēšana notiek atsevišķi sievietēm un vīriešiem trīs vecuma grupās:
I grupa: līdz 40 gadu vecumam
II grupa: 41 – 60 gadi
III grupa: pēc 61 gada vecuma

5.2. Komandu vērtēšana notiek nūjotāju grupām, kurās ir vismaz 10 dalībnieki, sekojošās nominācijās:
- Ātrākā komanda
- Krāšņākā komanda;
- Komanda, kas uz festivālu mērojusi tālāko ceļu.

5.3. Festivāla laikā dalībnieki tiks nodrošināti ar iespēju iznomāt nūjas bez maksas.

6. Nūjošanas distance un laika kontrole
6.1.Nūjošanas trase atrodas Rīgā, Vakarbuļļos, distance ir pa pludmali, kā arī pa meža takām.
6.2.Laika limits visām distancēm ir 3 stundas
6.3.Katra dalībnieka laiku fiksēs tiesneši finišā.

7. Nūjošanas sacensību (ātrumpārgājiena) noteikumi
7.1. Nūjošana ir soļošanas disciplīna, kur festivāla dalībniekam (turpmāk – Dalībnieks) visā distances posmā vienai kājai vienmēr jābūt kontaktā/saskarē ar zemi, tādējādi izvairoties no skriešanas vai lēciena kustībām.
7.2. Dalībnieks trasē pielāgo savu iešanas/soļošanas gaitu nūjošanas tehnikas pamatprincipam, nūjas virzot blakus ķermenim un uz katru soli pieskaroties ar nūjas galu zemei.
7.3. Dalībnieks visā distances posmā aktīvi lieto nūjošanas nūjas, izņemot dzeršanas punktos vai neparedzētās/ārkārtas situācijās.
7.4. Dalībnieks nūjo ar nūjošanai pielāgotām nūjām: tās drīkst būt gan regulējamas, gan vienlaidus materiāla.
7.5. Nūjošanas disciplīnā netiek lietotas skrituļslidas vai kādas citas palīgierīces.
7.6. Nūjošanas tehnika: Dalībnieks pats ir atbildīgs par pareizu nūjošanas tehnikas pielietošanu.
7.7. Dalībnieks izturas ar cieņu un respektu pret citiem nūjotājiem.
7.8. Dalīnieks izvairās nūjot grupā, tādējādi netraucējot ātrākos nūjotājus. Ja Dalībnieks vēlas apiet pa priekšu ejošo nūjotāju, tad pieklājīgi brīdina sakot: ‘’Apiešu jūs pa labo (pa kreiso) pusi. Paldies!’’
7.9. Ejot pa asfalta virsmu, uz nūjošanas nūjām ir jābūt asfalta gumijas uzgaļiem. Tas mazina ievainošanās risku un nodrošina klusāku/elastīgāku atgrūdienu.
7.10. Nūjas netiek celtas (vicinātas) ar aso galu uz augšu vai horizontālā virzienā, izņemot gadījumos, kad tiek mainīts uzgalis.
7.11. Nūjošanas laikā trasē aizliegts nūjas novietot guļus uz zemes, izņemot traumas, ievainojuma vai citu ārkārtas situāciju gadījumos.
7.12. Ja Dalībniekam ir nepieciešams pielāgot nūjas (mainīt nūju garumu, mainīt roktura cimdiņa lielumu) vai mainīt nūjām asfalta uzgaļus, tad Dalībnieks to dara, noejot trases malā.
7.13. Ja nūjošanas laikā ir nepieciešama apstāšanās ar nūju noņemšanu no rokas/ām (dzeršanas, pārtikas uzņemšanas punkti), tad Dalībnieks rūpīgi uzmana, lai nūjas būtu vertikāli atstutētas pret sevi un būtu cieši klāt.

8. Pieteikšanās un reģistrācija
8.1.Reģistrācija notiek aizpildot pieteikuma anketas – atsevišķi ģimeņu sporta festivālam un nūjošanas festivālam (atrodamas mājaslapā www.sportsvisiem.lv) un nosūtot tās pa e-pastu līdz 5.oktobrim plkst.17.00.
8.2.Atļauts pieteikties arī sacensību dienā, 60 minūtes pirms festivāla sākuma.
8.3.Starta numuri nūjotājiem tiek piešķirti reģistrācijas kārtībā.

9. Dalības maksa
Dalība festivālā ir bezmaksas.

10. Numuru saņemšana
10.1.Numurus dalībnieki varēs saņemt festivāla vietā festivāla dienā ne vēlāk kā 1 stundu pirms sava starta.
10.2.Dalībnieka numurs jāpiestiprina dalībniekam priekšpusē redzamā vietā.

11.Apbalvošana
11.1. Tiks apbalvoti katras nūjošanas festivāla vecuma grupas pirmo 3 vietu ieguvēji (sievietes un vīrieši) katrā distancē.
11.2. Tiks apbalvotas komandas atsevišķās nominācijās.
11.3. Katrs finišējušais dalībnieks saņems piemiņas balvu.

12. Nūjošanas festivāla rezultātu apkopošana un publicēšana
12.1.Nūjošanas festivāla rezultāti tiek publicēti mājas lapā www.sportsvisiem.lv.
12.2.Piesakoties festivālam, dalībnieki apliecina, ka neiebilst festivāla laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai organizatoru vajadzībām.

13. Veselība un drošība
13.1.Festivāla vietā tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
13.2.Reģistrējoties festivālam, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētajām aktivitātēm.
13.3.Festivāla organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem festivāla laikā.

14. Izmaiņas festivāla nolikumā
14.1.Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.
14.2.Par nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiks informēti Latvijas Tautas sporta mājas lapā www.sportsvisiem.lv.